آزمایش مکانیک خاک در چه مواردی اجباری نیست ؟

آزمایش مکانیک خاک جهت بررسی شرایط فعلی خاک محل احداث پروژه و شرایط آینده خاک محل تحت بار و عوامل دیگر صورت می گیرد. جهت انجام آزمایش های مکانیک خاک به صورت صحرایی و آزمایشگاهی بایستی گمانه هایی در محل های موردنظر حفر گردد که براساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، تعداد و عمق گمانه های لازم جهت بررسی شرایط خاک به عوامل مختلفی همچون شرایط لایه بندی زمین، وسعت زمین و سربار وارده بستگی دارد.

انجام آزمایش مکانیک خاک اطلاعات خوبی در رابطه با مقاومت خاک و دانه بندی و باقی مشخصات خاک در اختیار ما قرار می دهد که چه بسا با انجام آزمایش مکانیک خاک و تعیین مقاومت و تیپ خاک محل، به نتایجی برسیم که منجر به کاهش قابل توجهی از هزینه های ساخت و ساز شده و ایمنی سازه و ساکنین آینده را تضمین کند. از طرفی دیگر تمامی مناطقی که جهت احداث سازه پروژه موردنظر درنظر گرفته شده است نیاز به حفاری و انجام آزمایش مکانیک خاک ندارند.

براساس بند ۷-۲-۲-۱ مبحث هفت مقررات ملی ساختمان در صورتی که تمام شرایطی که در ادامه ذکر می شود، برای محل مدنظر ما برقرار باشد نیاز به انجام عملیات گمانه زنی و آزمایش مکانیک خاک نمی باشد و جمع آوری اطلاعات و بازدید محلی جهت محاسبات و تصمیم گیری های بعدی کافی است:

 1. داده های کافی از محدود محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشند.
 2. ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر ۴طبقه باشد.
 3. ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از ۳۰۰متر مربع باشد.
 4. در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از ۲متر باشد.
 5. تعداد ساختمان ها زیاد (بیش از ۳ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها ، پرو‍‍‍‍ژه های انبوه سازی و غیره )نباشد.
 6. نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (استاندارد ۲۸۰۰)، از نوع ۱ و ۲ نباشد.
 7. هیچکدام از شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد:
 • احتمال مواجه شدن با خاک دستی در محل ساخت
 • احتمال مواجه شدن باخاک های مساله دار (مانند خاک های متورم شونده، خاک های پتانسیل روانگرایی و خاک های رمبنده)
 •  سازه ای در مجاور محل مورد نظر که احتمال خسارت به آن وجود دارد.
 • محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد.
 • مناطقی که دارای سطح آب زیر زمینی بالا باشد (بر اساس بررسی های محلی و نقشه های قنات منطقه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست