دفترچه مکانیک خاک دارای چه مواردی است ؟

مطالعات آزمایشگاهی مکانیک خاک در ساخت و ساز یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیزترین بخش طراحی و اجرای سازه ها می باشد. در صورتی که محلی واجد شرایط بررسی و مطالعات مکانیک خاک باشد، براساس وسعت، لایه بندی منطقه و هدف احداث پروژه، گمانه هایی به صورت دستی و ماشینی حفر می شود. سپس بسته به لایه بندی و نوع خاک محل، آزمایش های صحرایی همچون SPT، CPT، PMT، PLT و … انجام می شود.

در گام بعدی نمونه های حاصل از گمانه های حفاری شده که می تواند به صورت دستخورده و یا دست نخورده باشد به آزمایش مکانیک خاک منتقل می شود. در مرحله بعدی نوبت به آزمایشات آزمایشگاهی می رسد تا براساس نتایج حاصل دفترچه مکانیک خاک تهیه شود.

دفترچه مکانیک خاک ، شامل مشخصات پروژه، کدنوسازی، مشخصات کارفرما، زمین شناسی منطقه مورد بررسی، لیست آزمایشات انجام شده به همراه ذکر شماره استاندارد، ارائه نتایج آزمایشات انجام شده در دفترچه مکانیک خاک ، ارائه روابط مورد استفاده جهت انجام محاسبات لازم، ارائه نمودار های ظرفیت باربری، ارائه نمودار های مدول بستر، تعیین میزان نشست در دفترچه مکانیک خاک و ارائه توصیه های فنی می باشد.

دفترچه مکانیک خاک
دفترچه مکانیک خاک

در دفترچه مکانیک خاک، برای انواع مختلف پی با ابعاد مختلف، نتایج ظرفیت باربری در قالب نمودار و جدول ارائه می شود که کارفرما و محاسب بسته به ابعاد پی و نوع آن، عدد مورد نظر را جهت محاسبات استخراج نماید.

همچنین در دفترچه مکانیک خاک ، نمودار های منحنی دانه بندی خاک، نام و صفت خاک براساس نامگذاری سیستم متحد، ارائه می شود.

در ادامه فصل بندی کلی دفترچه مکانیک خاک ارائه شده است :

فصل اول – شامل کلیات، مقدمه، مشخصات پروژه و زمین شناسی منطقه

فصل دوم – شامل عملیات اکتشافی صحرایی و آزمایشگاهی

فصل سوم – تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات خاک

فصل چهارم – ارائه پارامتر های طراحی که شامل نمودار های تعیین ظرفیت باربری، مدول بستر خاک و میزان نشست و غیره می باشد

فصل پنجم – شامل توصیه های فنی

فصل ششم – پیوست که شامل نمودار های دانه بندی، نتایج برش مستقیم، لاگ گمانه حفاری شده و …

دفترچه مکانیک خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست