آزمایش های مکانیک خاک که بر روی نمونه های خاک حفاری شده انجام می شود

خاک حفاری شده ( ماشینی یا دستی) در فواصل عمق های ۲ متر، ۳ متر و یا ۴ متر و یا هنگام برخورد به تغییرلایه نمونه گیری می شود. برخی آزمایش ها که تحت عنوان آزمایش های مکانیک خاک صحرایی از آنها یاد می شود همزمان با حفر گمانه و برای اعماق مختلف خاک انجام می شود و برخی از آزمایش ها در آزمایشگاه انجام می شود لذا نمونه های خاک بایستی با حفظ رطوبت و دانه بندی، به آزمایشگاه منتقل شود.

آزمایش های مکانیک خاک صحرایی :

– آزمایش دانسیته در محل جهت تعیین وزن مخصوص طبیعی خاک ( درصورتی که گمانه ماشینی حفر شود امکان انجام آنم در عمق های پایین تر وجود ندارد)

– آزمایش نفوذ استاندارد یا SPT ، جهت استفاده از روابط همبستگی آزمایش SPT و تعیین پارامترهایی چون مدول الاستیسیته خاک، ضریب اصطکاک داخلی، بررسی تراکم خاک و …

– آزمایش پرسیومتری یا PMT، جهت بررسی میزان تراکم خاک و تعیین مدول الاستیسته خاک

– آزمایش بارگذاری صفحه یا PLT، جهت تعیین میزان نشست خاک و تعیین مدول عکس العمل بستر

 

آزمایش های مکانیک خاک آزمایشگاهی :

– آزمایش تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک

– آزمایش کلوخه موم اندود جهت تعیین وزن مخصوص خاک در آزمایشگاه

– آزمایش دانه بندی با استفاده از الک

– آزمایش دانه بندی با استفاده از هیدرومتری

– آزمایش تعیین حدود اتربرگ

– آزمایش تعیین چگالی ویژه خاک

– آزمایش برش مستقیم جهت سنجش مقاومت برشی خاک

– آزمایش تحکیم جهت سنجش میزان نشست، فشردگی و تورم خاک های رسی

-آزمایش تک محوری جهت تعیین مقاومت فشاری محصورنشده خاک های رسی

– آزمایش سه محوری جهت تعیین مقاومت برشی محصور شده خاک های ریزدانه و درشت دانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست