مگنتومتری معدن آهن تنورچه شهرستان کاشمر( بخش دوم):
-بررسی های ژئوفیزیکی در محدوده تنورچه:

عملیات برداش های صحرایی در این محدوده با استفاده از دستگاه مگنتومتر پروتونی ساخت شرکت GEM کانادا انجام پذیرفت . همچنین بمنظور ثبت مختصات مکانی نقاط برداشتی از یك GPS دستی Garmin Map60CSX در طول مدت برداشت استفاده گردید.

برای پردازش داده ها پس از آنکه تصحیحات مورد لزوم شامل تصحیحات روزانه انجام شد. فایل داده های شبکه به نرم افزار Geosoft Oasis Montaj و GSS Potent وارد گردیده است .

پس از آماده سازی داده ها و ساخت فایلهای مورد لزوم نقشه های شدت میدان کل مغناطیسی و نقشه های پردازشی مختلف با شبکه بندی داده ها از طریق سلولهای مناسب تهیه گردیده است .

بررسي نقشه هاي مگنتومتري در محدوده معدن تنورچه:

به دلی پیچیدگی مسائله مربوط به میدان های مغناطیسی روشهای گوناگونی توسط متخصصین این روش طی سالهای متمادی ارائه شده که هریك به نوعی حاوی اطلاعات اکتشافی است . پیش از تفسیر نقشه های مختلفی که با استفاده از نرم افزار ها تهیه شده است به معرفی کوتاهی از روشهای مورد استفاده پرداخته می شود.

– نقشه میدان مغناطیسی کل: این نقشه در واقع همان مقادیر اندازه گیری شده است که روی آن ها تصحیحات کمی صورت گرفته است . در بیشتر مواقع همین نقشه ها با توجه به شدت گسترش و عم آنومالیها می توانند برای تفسیر کافی باشند.

با اعمال تصحیحات روزانه و IGRF بر روی این نقشه ها نقشه مغناطیس کل باقیمانده تهیه می گردد که مبنای تفسیر در طول این گزارش قرار گرفته اند.

– نقشه های ادامه فراسو : از نقشه های ادامه فراسو (گسترش به طرف بالا) بیشتر جهت تعدیل و حذف اثر توپوگرافی موجود در اطراف نقاط اندازه گیری استفاده می شود بخصوص اگر منطقه دارای رخنمون سنگ های بازیك و فوق بازیك باشد. علاوه بر آن این روش می تواند یك ارزیابی اولیه در رابطه با گسترش حجمی کانسار بدست دهد.

– نقشه سیگنال تحلیلی : این نقشه ها بر اساس ریشه دوم جمع توان دوم گرادیان های قائم و افقی میدان مغناطیسی تهیه شده است . این نقشه ها امکان تطابق بهتر لبه های آنومالی مغناطیسی را با محدوده محیطی کانسار به نمایش می گذارد که بدین ترتیب گسترش طولی و عرضی کانسار را روی سطح زمین با دقت بیشتری نسب به نقشه آنومالی مغناطیسی نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست